"Монтажинженеринг" АД - гр. Стара Загора поддържа среден брой основен персонал около 150 души. Компанията има на разположение високо квалифицирани специалисти в следните области: монтажници на метални конструкции и оборудване, монтажници на тръбопроводи, заварчици, електро монтьори, международни инженери по заваряване, конструктори, технически ръководители и друг помощен персонал.

Безопасността и здравето при работа са важни теми, на които винаги се обръща необходимото внимание. Всички работници са назначени на трудови договори и са снабдени с необходимото работно облекло, обувки и необходимите лични предпазни средства в зависимост от изпълняваните дейности.