Основна дейност на "Монтажинженеринг" АД е изграждане и монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи.

Дружеството изпълнява промишлени и технологични тръбопроводи за различни продукти, газове, пара и гореща вода, тръбопроводи за ниско и високо налягане, газопроводи.

"Монтажинженеринг" АД изгражда и неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост, с най-високи изисквания към качеството на заваряване и хигиена при монтажните работи.

Дружеството има възможност за предварителна изработка на тръбопроводи по изометрични схеми в производствената си база, с цел по-кратки срокове за монтаж на обекта.

 

Наши проекти