"Монтажинженеринг" АД произвежда и изгражда на място всички видове силози и резервоари от въглеродна и неръждаема стомана. Дружеството с работи с най-високо квалифицираните проектанти в България в сферата на проектирането на листови метални конструкции и по-специално силози и резервоари.

СИЛОЗИ

Силозите намират широко приложение при съхранението на разнообразни продукти и суровини във всички сектори на промишлеността. Дружеството е специализирано в изработка и изграждане на силози за циментената индустрия, преработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, стъкларската промишленост, хартиената индустрия и други промишлени сектори. В зависимост от мястото за монтаж, силозите могат да бъдат произведени на заготовки и монтирани на място по листов способ, както и да бъдат произведени цели в производствената ни база и монтирани на обекта като готови изделия.

РЕЗЕРВОАРИ

"Монтажинженеринг" АД има дългогодишен опит и в изработка на резервоари от въглеродни и неръждаеми стомани. Дружеството е производител и изпълнител на стоманени резервоари с вместимост от 0,5 до 50 000 куб.м. за съхранение на питейна вода, петролни продукти, горива, киселини и химически продукти, различни масла в хранително-вкусовата и химическата промишленост, технологична вода за производствени нужди и оранжерии, метантанкове за пречиствателни станции и др. В зависимост от вместимостта им и мястото на монтаж, резервоарите могат да бъдат изградени по листов и рулонен метод.

 

Наши проекти