Повече

Обект: „Колор-Пласт“ ООД
Период: 2019
Обхват: Проектиране, производство, доставка и монтаж на метална конструкция, монтаж на фасадни и покривни термопанели и завършващи окомплектовки.

Повече

Обект: "Сомнис" ООД
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство, доставка и монтаж на метални конструкции с общо тегло 102 т., монтаж на фасадни панели, монтаж на плътни и прозрачни покривни панели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Повече

Обект: „Ойрошпед“ АД
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за навес на товарни рампи, доставка и монтаж на фасадни и покривни панели и завършващи окомплектовки - логистична база гр. Стара Загора

Повече

Предмет: Стопанска постройка с. Борино
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за стопанска постройка, включително доставка и монтаж на покривна ламарина, доставка и монтаж на фасадни панели.

Повече

Обект: „Колор-Пласт“ ООД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за производствена база, включително доставка и монтаж на покривни и фасадни панели.

Повече

Обект: „Металстрой“ АД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Частична изработка на метални конструкции и цялостен монтаж на производствена сграда за белен слънчоглед в гр. Попово, включително монтаж на хоризонтални фасадни термопанели, покривни панели и окомплектовки.

Повече

Обект: „Панхим“ ООД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за покрит склад, изпълнение на изкопни и бетонови работи, монтаж на поликарбонатни плоскости, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Повече

Обект: „Металстрой“ АД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Монтаж на метални конструкции за склад към производствена сграда в гр. Попово, монтаж на фасадни и покривни термопанели, монтаж на завършващи окомплектовки.

Повече

Обект: Монтаж на метални конструкции за рафиниращ и бутилиращ цех
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изграждане на цехове за рафиниране и бутилиране слънчогледово олио в Косово, включващо монтаж на метални конструкции, монтаж на оборудване и електрически инсталации.

Повече

Обект: Производство и монтаж на метални конструкции за метални халета
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Цялостно препроектиране, производство и монтаж на метални конструкции за метални халета и складове.

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изграждане на помещение за помпена станция, включващо производство и монтаж на метални конструкции, монтаж на термопанели, окомплектовки и врати.

Повече

Обект: "Монделийз България" ЕООД
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изграждане на разширение към производствен корпус, включващо земни и строителни дейности, производство на метални конструкции, цялостен монтаж на сградата, монтаж на термопанели и окомплектовки, монтаж на телферна греда и телфер.

Повече

Обект: "Металстрой" АД
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Частично производство и цялостен монтаж на метални конструкции за покрит склад, монтаж на стенни (фасадни) и покривни панели, окомплектовки, водостоци и улуци.

Повече

Обект: „Металстрой“ АД
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Частична изработка на метални конструкции и цялостен монтаж на метални сгради със складово и производствено предназначение, монтаж на термопанели и окомплектовки.

Повече

Обект: „Ню Ойл“ АД
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за цех за пресоване на слънчоглед, изграждане на метален навес за разтоварище за слънчоглед, производство и монтаж на метална конструкция за приемна шахта, монтаж на покривна и фасадна ламарина за навес=

Повече

Обект: Цех за боядисване
Период на изпълнение: 2013
Обхват: Цялостно изграждане на метално хале, включващо: проектиране, изграждане на подпорна стена, производство на метална конструкция, монтаж на халето, производство и монтаж на подкранови греди, монтаж на покривна и стенна ламарина, врати и окомплектовки.