Повече

Предмет: Цялостно изграждане на рафинерия за олио – метални конструкции, тръбопроводи, оборудване

Период на изпълнение: 2016 - 2017

Обхват: Цялостно изграждане на рафинерия за слънчогледово олио, включващо: монтаж на метални конструкции, технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи, монтаж на технологично оборудване и цялостно изграждане на електрически инсталации.

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Монтаж на промишлена метална конструкция, монтаж на технологично оборудване и резервоари, доставка и монтаж на технологични тръбопроводи, монтаж на изолации и обшивки по оборудване.

Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Монтаж на технологично оборудване - елеватори, шнекове, редлери, бункери и течки, сепаратор, лющачки, пекач, преса за слънчоглед, утаители и филтри за сурово масло, помпи и др.

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологично оборудване, лентови транспортьори, ръкавни филтри, мелници, трошачки по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Повече

Обект: "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Цялостно изпълнение на част "Машинно-технологична", монтаж на пещ, котел, горелки, съдове, газоходи и прахоулавящо оборудване, кондензатори и деаратори, всички тръбопроводи, помпи и арматура.

Повече

Обект: "Евриком" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлено оборудване - смесителен блок, производствена линия за разфасоване на восъчни смеси, тръбопроводи от неръждаема и въглеродна стомана.

Предмет: "Панхим" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Разширение на производството на гранули за полиметилметакрилат, включващо изработка и монтаж на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи, оборудване на пречиствателна станция за отпадни води.

Повече

Обект: „Марица Олио“ АД
Период на изпълнение: 2012
Обхват: Изпълнение на комплексен монтаж на технологично оборудване, тръбопроводи от въглеродна (черна) стомана, неръждаеми тръбопроводи, пожарогасителна инсталация, хексаново стопанство, електрически инсталации.

Обект: "Неохим" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на СО2 на инсталация АМ-76, монтаж на паров подгревател, монтаж на сепаратор.

Обект: "Емка" АД

Период на изпълнение: 2010-2011

Обхват: Демонтаж на емайлираща машина и метални конструкции около нея, изработка и монтаж на обслужващи платформи около съоръжения, монтаж на емайлираща машина.

Повече

Обект: "Сандвик България" ЕООД

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Монтаж на оборудване за лентови транспортьори, цялостен монтаж на метални конструкции и оборудване за трансферни кули и багери в минната индустрия.

Обект: "Оомс Интернешънал", България

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Монтаж на мобилна инсталация за производство на модифициран битум, изработка на метална конструкция за контейнерна рамка, цялостно окомплетоване и сглобяване на инсталацията и подготовка за транспорт.

Повече

Обект: "Сандвик България" ЕООД

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Монтаж на галерии и оборудване за лентови транспортьори, трансферни кули (пресипки) и технологично оборудване с общо тегло над 1200 т.

Повече

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка и монтаж на промишлено оборудване за корообелваща система, производство и монтаж на корообелващ барабан, цялостен монтаж на технологичното оборудване по системата, монтаж на галерии и оборудване за лентови транспортьори за транспорт и управление на биомаса.

Обект: "SBS Buhnentehnik" GmbH

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на механично оборудване на долна сценична механизация, ревизия, профилактика и монтаж на съществуващо оборудване, производство и монтаж на метални конструкции.

Повече

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Монтаж на промишлено технологично оборудване - цялостно изпълнение на част "Машинно-технологична", монтаж на компресори, охладителна колона, съдове и съоръжения, тръбопроводи и помпи.

Обект: "Керамична къща" ЕООД

Период на изпълнение: 2006-2007

Обхват: Демонтаж на производствени линии за керамични продукти от Германия, повторен монтаж в България на територията на завод за керамични продукти гр. Стралджа.