Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период на изпълнение: 2018

Обхват: Производство на заготовки и изграждане на неръждаеми резервоари и технологични съоръжения в условия на работещо производство.

Повече

Предмет: Изграждане на вертикален стоманен резервоар с вместимост 500 куб.м.

Период на изпълнение: 2015

Обхват: Производство и монтаж по рулонен способ на вертикален стоманен резервоар с вместимост 500 куб.м., изработен от въглеродна стомана за съхранение на пиролизно масло.

Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Производство и монтаж на вертикален стоманен резервоар от въглеродна стомана за съхранение на сурово слънчогледово масло с вместимост 500 куб.м.

 

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка и доставка на 2 бр. стоманени силози под формата на заготовки за последващ обектов монтаж за проект "Нова производствена линия на Девня Цимент"

Повече

Предмет: Цялостен ремонт и реконструкция на резервоари за съхранение на петролни продукти към ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" - "Петролна база гр. Сливен"

Период на изпълнение: 2006

Обхват: Цялостен ремонт на стоманени резервоари за съхранение на петролни продукти с вместимост 3 бр. по 5 000 куб.м. и 1 бр. по 50 000 куб.м., помняма на мантели, дъна, покриви, подмяна на помпи, тръбопроводи и противопожарна система.