"Монтажинженеринг" АД произвежда голямо разнообразие от детайли, елементи, оборудване и съоръжения, получени от обработката на листова стомана.

Към листовите метални конструкции, произвеждани от "Монтажинженеринг" АД спадат:

  • Въздуховоди и газоходи за промишлени инсталации и съоръжения;
  • Комини;
  • Силози и резервоари с промишлено предназначение от въглеродна (черна) или неръждаема стомана, произвеждани в заводски условия;
  • Бункери, течки, улеи;
  • Стоманени фендери и предпазни съоръжения;
  • Едрогабаритни шамандури и понтони;
  • Корпуси за филтри, съоръжения и различни видове машини;
  • Нестандартно оборудване.

Силозите намират широко приложение при съхранението на разнообразни продукти и суровини във всички сектори на промишлеността. Дружеството е специализирано в производството на силози за циментената индустрия, преработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, стъкларската промишленост, хартиената индустрия и други промишлени сектори. Дружеството произвежда в заводски условия готови за монтаж силози, а в случаите в които габаритите не позволяват това - силозите се произвеждат на заготовки, отделни мантели или сегменти, с цел изграждане на обекта.

"Монтажинженеринг" АД има дългогодишен опит и в изработка на резервоари от въглеродна (черна) и неръждаема стомана за промишлени нужди. Дружеството произвежда и монтира стоманени резервоари с вместимост от 0,5 до 50 000 куб.м. за съхранение на питейна вода, петролни продукти, горива, киселини и химически продукти, различни масла в хранително-вкусовата и химическата промишленост, технологична вода за производствени нужди и оранжерии, метантанкове за пречиствателни станции и др. В зависимост от вместимостта им и мястото на монтаж, резервоарите могат да бъдат изградени по листов и рулонен метод.

Наши проекти