Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство на заготовки и изграждане на неръждаеми резервоари и технологични съоръжения в условия на работещо производство.