МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Производство на метални конструкции

Метални халета и сгради

Метални халета
и сгради

 

Изработка на метални конструкции за халета, производствени цехове и сгради, метални складове, логистични бази; проектиране, строителство и цялостно изграждане на метални халета, монтаж на покривни и фасадни термопанели и облицовки.

 

Повече
Промишлени метални конструкции

Промишлени метални конструкции

 

 Производство на стоманени конструкции с промишлено предназначение, метални конструкции за инфраструктурни проекти, носещи метални конструкции за технологично оборудване и съдове, естакади за тръбопроводи и др.

 

Повече
Листови метални конструкции

Листови метални конструкции

 

Производство на листови метални конструкции – вертикални и хоризонтални стоманени резервоари от въглеродна и неръждаема стомана, силози, технологични съдове, въздуховоди и газоходи, бункери, улеи и др. Изработка на елементи чрез плазмено рязане, огъване, навиване и заваряване на листова стомана.

 

 

Повече
Нестандартно оборудване

Нестандартно
оборудване

 

Изработка на нестандартно оборудване, съоръжения и части за тях от профилна и листова стомана по проектна документация на клиента – електрофилтри, ръкавни филтри, части за разнообразно технологично оборудване, пристанищно оборудване - стоманени фендери, понтони и шамандури.

 

Повече

Монтаж на стоманени конструкции и оборудване

Метални конструкции

Метални
конструкции

Проектиране, строителство и цялостно изграждане на метални халета и сгради с различно предназначение; монтаж на покривни и фасадни ламарини и панели; монтаж на метални конструкции за инфраструктурни проекти с промишлено предназначение.
Повече
Силози и резервоари

Силози
и резервоари

Изграждане и монтаж по листов способ на стоманени резервоари и силози от въглеродна и неръждаема стомана, резервоари за химическата и преработвателната промишленост, изграждане на съдове в ограничени пространства и обектови условия.
Повече
Технологично оборудване

Технологично
оборудване

Промишлен машинен монтаж, монтаж на технологично оборудване във всички сфери на промишлеността - котли, компресори, помпи, мелници, транспортни съоръжения - транспортьори, шнекове и елеватори, нестандартни съоръжения и цели технологични линии.
Повече
Електрически инсталации

Електрически
инсталации

Изграждане на сградни и индустриални електрически инсталации, външно електрозахранване, подземни кабелни линии, силнотокови и слаботокови инсталации, изграждане на и реконструкция на осветителни инсталации, мълниезащитни и гръмоотводни инсталации.
Повече

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png