"Монтажинженеринг" АД, гр. Стара Загора притежава дългогодишен професионален опит в областта на монтажното строителство. 
  Дружеството е специализирано в две основни направления. 

  Производство на
  Метални конструкции, метални халета и сгради от стоманени конструкции, монтаж на покривни и фасадни термопанели и окомплектовки; 
  Промишлени метални конструкции - проектиране, производство и монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение; 
  Листови метални конструкции - производство на стоманени силози и резервоари, газоходи, нестандартно оборудване, изделия от ламарина.

  Изпълнение на
  Промишлен машинен монтаж - монтаж на технологично оборудване и инсталации; 
  Производство и изграждане на резервоари и силози за промишлени нужди; 
  Монтаж на тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи
  Изграждане на електрически инсталации и електромонтажни дейности.

Производствена дейност

Метални халета и сгради

Метални конструкции за халета, производствени цехове и сгради, метални складове, логистични бази; проектиране и строителство на метални сгради, монтаж на покривни и фасадни термопанели и облицовки, изграждане на сградни инсталации.

Промишлени метални конструкции

Производство и монтаж на стоманени конструкции с промишлено предназначение и инфраструктурни проекти, опорни метални конструкции за технологично оборудване, естакади за тръбопроводи, производство на нестандартно оборудване.

Листови метални конструкции

Производство на листови метални конструкции, отделни детайли чрез плазмено рязане, огъване или навиване, оборудване от листов материал - бункери, газоходи, въздуховоди, комини, стоманени понтони, шамандури, предпазни панели.

Промишлено-монтажна дейност

Монтаж на промишлено и технологично оборудване

Промишлен машинен монтаж, монтаж на технологично оборудване във всички сфери на промишлеността - котли, компресори, помпи, мелници, транспортни съоръжения - транспортьори, шнекове и елеватори, нестандартни съоръжения и цели технологични линии.

Монтаж на технологични тръбопроводи

Изграждане на стоманени тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, тръбопроводи за пара и гореща вода под ниско и високо налягане, стоманени газопроводи и газови инсталации, тръбопроводи за водни отоплителни инсталации.

Силози и резервоари

Изработка, изграждане и монтаж по листов и рулонен способ на стоманени резервоари и силози от въглеродна стомана, неръждаеми резервоари за химическата и преработвателната промишленост, изграждане на съдове в ограничени пространства и обектови условия.